Frederiksberg

Forudsige hvordan 39092

Signerede bidrag ud­ trykker alene forfatterens synspunkter og ikke nødvendigvis redaktionens. Abonnement kr. Enkeltnumre kr. Fås hos boghandlere, i kiosker og biografer og i D et danske Filmmuseums ekspedition, Store Søndervoldstræde, København KAsta 0 og Sundbym andag-fredag 9 -1 6tirsdag og torsdag tillige 1 8 ,3 0 -2 1 ,3 0 eller på giro 4 67 Pigen i billedets højre kant er Stella Stevens, der får de sidste tip om rollens ud­ formning, for kameraet snurrer. I oktobernummeret brin­ ger Kosmorama et inter­ view med filmens instruk­ tør, Michael Wadleigh, der fortæller om sig selv og om Woodstock-festivalens musikalske og især politiske aspekter i U S A. I en artikel for nylig i det amerikanske nyhedsmaga­ sin »Newsweek« citeres den tjekkiske instruktor Ivan Passer for en be­ mærkning om, at han er »convinced that the next new wave will happen here in Am erica«, og han sammenligner de ameri­ kanske produktionsselska­ bers mere og mere ud­ prægede satsen på »individual talents« med, hvad der skete i den tjekkiske filmverden for otte år si­ den, da en række nye og spændende instruktører myldrede frem.

Anonym engelsk

Indtil hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter. Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur til Vis alle detaljer. Vis ingen detaljer. Forfattet med moralske Anmerkninger. Bogen er formodentlig ikke udgivet i London, alligevel i København, på titelbladet er anført, at den er udgiveret: paa det Søe-farende Compagnies bekostning. Med kobberstukkent titelvignet og 16 kobbertavler.