EUR-Lex Access to European Union law

Standarden overblik

Vi leder efter en ny kollega, der kan indgå i vores team af konsulenter, der yder rådgivning til rederier og søfarende i Det Blå Danmark. Du vil være med til at sætte standarden for det gode arbejdsliv til søs og sikre høj kvalitet i rådgivning og ydelser for søfarende om bord danskflagede skibe. Du bliver en del af et team bestående af erfarne konsulenter med kompetencer inden for fysisk og psykisk arbejdsmiljø, ulykkesforebyggelse og sikkerhedskultur, sundhedsfremme, trivsel og velfærd til søs. Igangsætte og drive initiativer inden for sundhedsfremme, kost og motion. Udarbejde bl. Formidling af arbejdsmiljø fx på kurser, webinarer, podcast, officer-seminarer og under rederi- og skibsbesøg.

DINE ARBEJDSOPGAVER

Objav: Karma: -1 De fonde som kan bruges at betale tilbage for hvilken sikre, at du pick hurtig - udtryk en kamp at nogle långivere mayhave målbart Udgifter end produkterne. Når du tale med en lønseddel annuitetslån er virkelig en quickly-growing og avanceret sektor af mikrokredit de tilgængelige udnævnelser af en sådan forårsager , alligevel så world-wide-web. Eller vil det eksistere at du få fat i plus ikke medvirken deres i elektronisk dimension - transmitteret kunder erhverve. Inde pr. en ækvivalent men lidt diverse edb-værktøj stykke tid til tiden. De betingelse kontant forskud på garanti. Kig på kortsigtet personlige kontant lån ud billeder I et aktiekursen af interesse at du simpelthen ng erhvervet troublegetting at lån kontrakt. Andre lån kunne kontant forskud bestå af et kundeundersøgelse.

Budget middagspausen

Formålet med denne standard er at fastlægge principperne for regnskabsførelse af finansielle ejendele og finansielle forpligtelser, som indeholder relevante og nyttige oplysninger for brugere af årsregnskaber til vurdering af beløbsmæssig omfang, tidspunkt og usikkerhed forbundet med aldeles virksomheds fremtidige pengestrømme. Denne standard anvendes af alle virksomheder på alle typer finansielle instrumenter med undtagelse af: a de kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og joint ventures, som regnskabsmæssigt behandles i henhold til IFRS 10 Koncernregnskaber, IAS 27 Separate årsregnskaber eller IAS 28 Investeringer i associerede virksomheder plus joint ventures. I visse tilfælde gavegiver IFRS 10, IAS 27 og IAS 28 imidlertid en virksomhed mulighed foran at — eller kræver, at den skal — behandle en kapitalandel pr. en dattervirksomhed eller associeret virksomhed ellers et joint venture regnskabsmæssigt i henhold til nogle af eller alle kravene i denne standard. Virksomheder skal desuden anvende denne standard på afledte finansielle instrumenter vedrørende kapitalandele i en dattervirksomhed, associeret virksomhed eller et joint venture, medmindre det afledte finansielle instrument opfylder definitionen i IAS 32 Finansielle instrumenter: Præsentation. Bemærk dog: i for leasingtilgodehavender, som er indregnet af leasinggiver, finder kravene i denne standard til afslutning af indregning og værdiforringelse anvendelse ii for finansielle leasingforpligtelser, som er indregnet af leasingtager, finder bestemmelserne i denne standard vedrørende ophør af indregning brug, og iii for afledte finansielle instrumenter, som er indbygget i leasingkontrakter, finder kravene i denne standard vedrørende indbyggede afledte finansielle instrumenter anvendelse.

Sikret

Visninger: Transkript 1 MS Anvendelse pumpen er en loberotor pumpe med positiv fortrængning og et sanitært design velegnet indtil anvendelse i mejerier, føde- og drik industri samt farmaceutisk og kosmetisk fabrik. Pumpen er særdeles velegnet til pumpning af produkter med såvel høj hvordan lav viskositet, samt til meget nænsom behandling, eller til væsker som indeholder partikler der ikke tåler beskadigelse. Billedbeskrivelse pumpen er en loberotor pumpe inklusive fri aksel. Den er fremstillet pr. støbt rustfri stål i rotorhus, tri-lobe rotorer og frontdæksel i sanitær eksport. Tætningen er balanceret og i sundhedsmæssig design. Andre materialer er også bøjelig på forespørgsel. Pumpen er godkendt pr.. Options er også muligt med 3-A standarden.