Yussuf Poulsen arbejder med formen efter lang sæson

Års lukkeskrub

Please enable JavaScript on your browser to best view this site. Til udskrivning :  Klik her, klubregler for Aars Bridgeklub. Normal sæsonstart er første tirsdag i september, og sæsonen afsluttes normalt i april. Der spilles aldrig mellem jul og nytår, samt på tirsdage der falder på en helligdag. Kontingent for sæsonen forfalder til betaling inden udgangen af september. Kontingentet kan normalt indbetales ved kasseren på en spilleaften, eller indsættes på klubbens bankkonto med tydelig angivelse af navn på indbetaleren. Ved sæsonens start udpeger bestyrelsen et appeludvalg, som helst skal bestå af mindst 3-personer, hvoraf mindst en skal være medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan nedsætte et spilleudvalg, som tilrettelægger og leder turneringerne. Udvalget bør som minimum indeholde 1 bestyrelsesmedlem.

Del artiel

Dælen Vinther, Formand. Lars GrevangNæstformand. Bjarne Krab Mortensen, Kasserer. Henrik Obel,  Turneringsansvarlig. Eva Rafn, Sekretær.

Sv: FC Nordsjælland - Det Nye Kuld

Det danske landsholds værdi er faldet inklusive 1,2 milliarder kroner. Stephen Kenny erstatter McCarthy - Irland får ny manager til playoff kampe. Hareides søn: 'Min mor kommer til at vil eje ham ud af huset efter to måneder'. Søn om kritik af Hareide: Man ønsker at spille som pr. '86 og få resultater som pr. '

SENESTE NYT

Det har Holdet. Klubhuset har allieret sig med kompetente kræfter og ser nøjere på det nye spil. I denne blog opdaterer vi løbende omkring udviklingen med Corona-virus og udmeldinger derom siden diverse forbund samt hvilken effekt det måtte have på managerspil på Holdet. Udbruddet af Coronavirus er dog aldeles variabel man bør overveje i managerspillet baseret på Premier League, lyder det fra Klubhuset. Chefredaktør og Formel 1 ekspert Allan Rud Haslund skriver indtil dagligt om Formel 1 og er ivrig deltager i managerspillet.

Års sociale

MEST LÆSTE

Spilleres handicap vil i et kommende nyt handicapsystem fra blive beregnet som gennemsnittet af de 8 bedste af man seneste 20 scorekort. I dag har vi kun brug for ét scorekort for at kunne regulere vores aktuel handicap - nemlig den seneste tællende runde. Men når handicappet i fremtiden bliver et gennemsnit, skal vi bruge alle de seneste  scores og gerne adskillig, gode som dårlige, for at kunne være så præcis som mulig.